Aktualna wersja plików serwerowych 1.20

Wybierz pliki serwerowe do pobrania

Tablica informacyjna

Nowe pliki serwerowe potrzebują jAVA 17 do działania! Można je pobrać na stronie https://www.oracle.com/java/technologies/javase/jdk17-archive-downloads.html W paczce 1.18 zmieniono antycheat, plugin do pokazywania wiadomosci serwerowych na chacie i dodano hook do discorda.

Moje pluginy do serwerów Minecraft (Chyba ok..)

Nazwa Opis Pobranie
PayInItemsForGuild

Pozwala na wymaganie przedmiotów podczas tworzenia nowej gildii w Factions (oraz stara wersja też SimpleClans )

OpenGuild

Nieskończony plugin na gildie. Działa, ale gwarancji nie daję :)